Försäkring

Antikbilklubben är ansluten till MHRF och våra
medlemmar kan därför få fördelaktig
försäkring för sina fordon.

Så här söker du försäkring

Besök MHRF:s hemsida (mhrf.se), välj fliken MHRF-försäkringen och följ instruktionerna där. Därefter tar du kontakt med klubbens fordonsinspektör  Ronnie Stensson för att få en besiktning utförd. Du kan även vända dig till en annan MHRF-klubbs fordonsinspektör om det skulle passa bättre.
När fordonsinspektören tittat på din bil och godkänt den går ansökan vidare klubbens försäkringssamordnare och sedan till MHRF.

Försäkringssamordnare och MHRF granskar din ansökan och om allt är bra utfärdas försäkringen. Du kan normalt räkna med max en veckas behandlingstid hos MHRF. Ansökan, protokoll och fotografier arkiveras med eventuella tillägg som du senare sänder in. Skulle något inträffa med ditt fordon har vi alla uppgifter till hands och kan hjälpa dig på bästa sätt.

Viktigt
Tänk på att det ligger i ditt intresse att försäkra bilen. Därför kanske du måste ta dig till den person som ska utföra besiktningen. Det smidigaste är oftast att göra besiktningen i samband med någon av klubbens aktiviteter.

Viktigt att notera är också att klubbens fordonsinspektör inte representerar försäkringsbolaget. Fordonsinspektören gör heller ingen ekonomisk värdering av ditt fordon.
Tänk också på att det är viktigt att alla papper på ditt fordon är ok, samt att du måste ha ett registrerat bruksfordon för att kunna åtnjuta MHRF-försäkringen.

Helförsäkrad bil, lastbil, buss och mc-bil ska ha godkänd handbrandsläckare.
De ska även ha batterifrånskiljare/huvudströmbrytare.
Är det tekniskt olämpligt kan dispens lämnas.

För ett fordon som är ombyggt /modifierat till ett utförande som bevisligen förekom när fordonet var nytt, eller 10 år efter dess tillverkning, fyller du även i blanketten Fordon som är modifierat/ombyggt efter historisk förebild.

Teckna trafikförsäkring samma dag du köper ett fordon!
Köper du ett fordon som inte är avställt måste du teckna trafikförsäkring från den dag du blir ägare. Ring omedelbart Folksam och teckna en trafikförsäkring så kan vi sedan ordna med överflyttning av premien när du fått din MHRF-försäkring. Det är onödigt att behöva betala en hög straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen.

Ett sista tips
Börja i god tid. Att ett veteranfordon blir färdigt är ju sällan en överraskning! Under våren har klubbarnas fordonsinspektörer ofta mycket att göra och det kan ta längre tid än normalt.