Försäkring

Antikbilklubben är ansluten till MHRF och våra
medlemmar kan därför få fördelaktig
försäkring för sina fordon.

Så här söker du försäkring

Fyll i ansökningsblanketten som du kan få av någon av klubbens besiktningsmän, eller hämta den via MHRF:s hemsida. Ta sedan bilder på din bil enligt instruktioner som finns på ansökningsblanketten.
Därefter tar du kontakt med någon av klubbens besiktningsmän för att få en besiktning utförd. Klubbens besiktningsmän finns listade under länken Kontakt. Du kan även vända dig till en annan MHRF-klubbs besiktningsperson om det skulle passa bättre.
När besiktningsmannen tittat på din bil och godkänt den sänder du ansökan till klubbens försäkringssamordnare Anders Nilsson.
Adress:
Anders Nilsson
Brink Eklund 1
590 51 Vikingstad

Han ska ha ansökan plus färgfoton på fordonet.
Anders ser över att allt är okej med din ansökan och sedan sänder han den vidare till MHRF:s kansli.
MHRF granskar sedan din ansökan och om allt är bra utfärdas försäkringen. Du kan normalt räkna med max en veckas behandlingstid hos MHRF. Ansökan, protokoll och fotografier arkiveras med eventuella tillägg som du senare sänder in. Skulle något inträffa med ditt fordon har vi alla uppgifter till hands och kan hjälpa dig på bästa sätt.

Viktigt
Tänk på att det ligger i ditt intresse att försäkra bilen. Därför kanske du måste ta dig till den person som ska utföra besiktningen. Det smidigaste är oftast att göra besiktningen i samband med någon av klubbens aktiviteter.

Viktigt att notera är också att klubbens besiktningsmän inte representerar försäkringsbolaget.
Tänk också på att det är viktigt att alla papper på ditt fordon är ok, samt att du måste ha ett registrerat bruksfordon för att kunna åtnjuta MHRF-försäkringen.

Helförsäkrad bil och mc-bil ska ha godkänd handbrandsläckare.
Bilar/mc-bilar ska även ha batterifrånskiljare/huvudströmbrytare.
Är det tekniskt olämpligt kan dispens lämnas.

För ett fordon som är ombyggt /modifierat till ett utförande, vanligen tävlingsutförande, som bevisligen förekom när fordonet var nytt, eller 10 år efter dess tillverkning, fyller du även i blanketten Fordon som är modifierat/ombyggt efter historisk förebild.

Teckna trafikförsäkring samma dag du köper ett fordon!
Köper du ett fordon som inte är avställt måste du teckna trafikförsäkring från den dag du blir ägare. Ring omedelbart Folksam och teckna en trafikförsäkring så kan vi sedan ordna med överflyttning av premien när du fått din MHRF-försäkring. Det är onödigt att behöva betala en hög straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen.

Ett sista tips
Börja i god tid. Att en bil eller motorcykel blir färdig är ju sällan en överraskning! Under våren har klubbarnas besiktningsmän ofta mycket att göra och det kan ta längre tid än normalt.